Στο έργο SymbIoT συμμετέχουν οι εταιρίες NEUROPUBLIC (συντονιστής φορέας του έργου) και AGENSO ως τεχνολογικοί εταίροι καθώς και ο αγροτικός συνεταιρισμός ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗ ο οποίος και φιλοξενεί τις πιλοτικές επιδείξεις στο τέλος του έργου.

Η NEUROPUBLIC (NP) είναι μια καινοτόμος εταιρεία πληροφορικής (με 90+ υπαλλήλους) με εξειδίκευση σε ολοκληρωμένα πληροφοριακά συστήματα και εφαρμογές υψηλών απαιτήσεων που οικοδομούνται σε αρχιτεκτονική υπολογιστικού νέφους (Cloud computing), και εστιάζουν στην Ευφυή Γεωργία και τη Γεωργία γενικότερα.
Η NP έχει συμμετάσχει και συμμετέχει σε μεγάλο αριθμό έργων πληροφορικής, συμπεριλαμβανομένων ερευνητικών έργων χρηματοδοτούμενων από την Ε.Ε. (Horizon 2020, LIFE, FP7, FP6, όπως τα DataBio, IoF2020, SmartAgriHubs, LIFE GAIA Sense, LASIE κλπ.), έργων χρηματοδοτούμενων από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος (ESA) όπως τα Euro-VO Registry & RAWDAR). Η NP είναι μέλος διεθνών δικτύων όπως το AIOTI (www.aioti.eu), το BDVA (www.bdva.eu) το EARSC (www.earsc.org) και η Farm Europe (www.farm-europe.eu) και συμμετέχει ενεργά στις ομάδες εργασίας τους που ασχολούνται με την ευφυή γεωργία.
Το 2013 η NP ξεκίνησε το έργο Ευφυούς Γεωργίας, αποσκοπώντας στην παροχή συμβουλών νέας γενιάς στους αγρότες. Η NP σχεδίασε και ανέπτυξε τους τηλεμετρικούς σταθμούς gaiatron, για την παρακολούθηση περιβαλλοντικών και εδαφικών παραμέτρων. Χρησιμοποιώντας παραμέτρους που προέρχονται από το δίκτυο περιβαλλοντικών αισθητήρων, ένα σύστημα υποστήριξης αποφάσεων βασισμένο στην υποδομή νέφους της NP υποστηρίζει το μηχανισμό λήψης αποφάσεων για τις καθημερινές καλλιεργητικές πρακτικές των παραγωγών, με μία αποδοτική και φιλική προς το περιβάλλον προσέγγιση μέσω υπηρεσιών ευφυούς γεωργίας. Οι υπηρεσίες ευφυούς γεωργίας δοκιμάζονται και βελτιώνονται στο πλαίσιο του έργου DataBio (www.databio.eu) του προγράμματος Ορίζοντες 2020, στο οποίο η NP είναι υπεύθυνη για την οργάνωση των πιλοτικών ευφυούς γεωργίας σε ελιές, οπωροφόρα, σταφύλια και λαχανικά σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Επιπλέον, η NP συντονίζει το έργο LIFE GAIA Sense (www.lifegaiasense.eu) του προγράμματος LIFE είναι υπεύθυνη για τα 18 πιλοτικά αυτών των υπηρεσιών σε Ελλάδα, Ισπανία και Πορτογαλία.
Η NP ανέπτυξε το πληροφοριακό σύστημα GAIA (https://www.c-gaia.gr) το οποίο αποτελεί ένα σημαντικό και αποδοτικό εργαλείο για την κάλυψη των αναγκών σε πληροφόρηση κάθε φορέα συνεταιριστικού και ιδιωτικού στο χώρο της αγροτικής οικονομίας.

URL: www.neuropublic.gr

Η AGENSO είναι μία εταιρία υλοποίησης καινοτόμων λύσεων για τη γεωργία και το περιβάλλον, και η ομάδα της αποτελείται από ανθρώπους με υψηλή εξειδίκευση και εκτεταμένη ερευνητική εμπειρία σε πανεπιστήμια, εταιρείες, ευρωπαϊκά και εθνικά προγράμματα. Οι άνθρωποί μας κατέχουν μεταπτυχιακά και διδακτορικά διπλώματα στη γεωργική μηχανική, την τεχνολογία της πληροφορίας και την περιβαλλοντική διαχείριση, και έχουν επαγγελματική εμπειρία σε διάφορα ερευνητικά ιδρύματα και πανεπιστήμια (π.χ. Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΚΕΤΑ), Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΓΠΑ), και Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ)).
Η εταιρία εξειδικεύεται στην ανάπτυξη λύσεων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ) για τη γεωργία και το περιβάλλον, και ειδικεύεται στην προώθηση της έρευνας και των υπηρεσιών στους τομείς της βιώσιμης γεωργικής παραγωγής, της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας και των προηγμένων τεχνολογιών, ακολουθώντας τους στόχους που έχει θέσει η Ε.Ε. με το 7ο Πρόγραμμα Δράσης για το Περιβάλλον.
Το προσωπικό της AGENSO έχει συμμετάσχει σε πάνω από 40 ερευνητικά προγράμματα σε Ευρωπαϊκό και σε Εθνικό επίπεδο (FP7, Horizon2020, ERANET ICT-AGRI, FIWARE και ΕΔΚ), και η εταιρία διατηρεί στενή σχέση με τη βιομηχανία καθώς και με ερευνητικά ιδρύματα όσον αφορά την παροχή υπηρεσιών και την μεταφορά τεχνογνωσίας.
Η AGENSO συμμετέχει επί του παρόντος σε 7 Ευρωπαϊκά έργα Horizon 2020, 3 Ευρωπαϊκά έργα ICT-AGRI και 4 Εθνικά προγράμματα Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ, για την ανάπτυξη λύσεων και λογισμικού ΤΠΕ, για τον αγροτικό και περιβαλλοντικό τομέα. Επιπρόσθετα, προσφέρει υπηρεσίες σε πάνω από 10 πανεπιστήμια και ερευνητικά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό (Δανία, Γερμανία, Ελβετία και Φιλανδία).
Επιπλέον, το χαρτοφυλάκιο της AGENSO περιλαμβάνει την ανάπτυξη γεωργικών ρομπότ και λύσεων για την γεωργία και το περιβάλλον. Η εταιρία, προσφέρει επίσης υπηρεσίες γεωργίας ακριβείας και συμβουλευτικές υπηρεσίες σε μεμονωμένους αγρότες και γεωργικούς συνεταιρισμούς.

URL: www.agenso.gr

Ο Πήγασος Αγροδιατροφή ΑΣ είναι από τις μεγαλύτερες ομάδες παραγωγών επιτραπέζιων σταφυλιών και δραστηριοποιείται στην περιοχή Κιάτου Κορινθίας στην Πελοπόννησο.
Τα μέλη του καλλιεργούν έκταση 1500 ha στρεμμάτων με επιτραπέζια σταφύλια από διαφορετικές ποικιλίες όπως Thompson seedless και Crimson seedless και παράλληλα εμπορεύονται επιπλέον ποσότητες επιτραπέζιων σταφυλιών που καλλιεργούνται σε διάφορες περιοχές στην Ελλάδα. Η παραγωγή της ομάδας επεξεργάζεται και συσκευάζεται σε ιδιόκτητη σύγχρονη μονάδα συσκευασίας. Το τελικό προϊόν εξάγεται λόγω υψηλής ποιότητας κυρίως στο Ην. Βασίλειο σε γνωστές αλυσίδες σούπερ μάρκετ (Marks & Spencer, Sainsbury’s, Tesco, κλπ.) αλλά και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες (Γερμανία, Ολλανδία κλπ.).
Επίσης ο Πήγασος Αγροδιατροφή ΑΣ συνεργάζεται με την Bayer Crop Science στο πρόγραμμα Food Chain Partnership συμμετέχοντας σε project για την ιχνηλασιμότητα και την αειφορικότητα. Βραβεύτηκε ως: “the best in class” εταιρεία από Bayer Crop Science που εμπορεύεται προϊόντα φυτοπροστασίας για την υψηλή τεχνική στην καλλιέργεια σταφυλιών που οδηγεί σε υψηλής ποιότητας προϊόντα. Συνεργάζεται με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών σε πολλά project ώστε να βελτιώσει τις συνθήκες καλλιέργειας με νέες τεχνικές και εφαρμογές.

URL: www.7grapes.gr