Ενημερωτικό Υλικό

Ενημερωτικό Poster για την προώθηση του έργου

Επικαιροποιημένο poster για χρήσης σε εργασίες προώθησης του έργου

Τρίπτυχο φυλλάδιο για χρήσης σε εργασίες προώθησης του έργου (part1)

Τρίπτυχο φυλλάδιο για χρήσης σε εργασίες προώθησης του έργου (part2)