Συνδυάζοντας τις τεχνολογίες Galileo, EGNOS και Copernicus για μια βιώσιμη γεωργία

Οι εμπειρογνώμονες σε θέματα GNSS και Παρατήρησης της Γης συγκεντρώθηκαν σε ένα διαδικτυακό σεμινάριο που διοργάνωσε ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός GNSS (GSA) στις 26 Μαΐου. Σκοπός ήταν να συζητήσουν πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο συνδυασμός εργαλείων πλοήγησης και εντοπισμού θέσης Galileo και EGNOS με τα δεδομένα και τις υπηρεσίες που προσφέρει το πρόγραμμα παρακολούθησης της γης της Ε.Ε. Copernicus, για την επισιτιστική ασφάλεια και να καταστήσει τη γεωργία γενικά πιο αποτελεσματική και βιώσιμη. Οι διαταραχές που προκλήθηκαν από την πανδημία COVID-19 έχουν εστιάσει στη σημασία της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων. Ταυτόχρονα, οι συνέργειες μεταξύ των δεδομένων εντοπισμού θέσης από το Galileo και το EGNOS, και των δεδομένων γεωσκόπησης από το Copernicus προσφέρουν τεράστιες ανεκμετάλλευτες δυνατότητες για να καταστήσουν τον γεωργικό τομέα πιο αποτελεσματικό, ανθεκτικό και βιώσιμο. Για να διερευνηθεί αυτό το ενδεχόμενο και να οδηγήσει στη χρήση της διαστημικής τεχνολογίας στην υπηρεσία της αειφόρου γεωργίας και μιας πιο ασφαλούς τροφικής αλυσίδας, το έργο του Ορίζοντα 2020 EO4AGRI διοργάνωσε διαδικτυακό σεμινάριο σε συνεργασία με την GSA, στοχεύοντας σε μαθητές, ερευνητές, αναλυτές δεδομένων, συμμετέχοντες σε ευρωπαϊκά, εθνικά και διεθνή έργα, προγραμματιστές υπηρεσιών και εφαρμογών και άλλους ενδιαφερόμενους.

Ο αγροτικός τομέας υιοθέτησε πρώιμα την υπηρεσία δορυφορικής αύξησης της Ευρώπης EGNOS και πάνω από το 95% των αγροτικών δεκτών στην Ευρώπη υποστηρίζουν σήμερα το EGNOS, με περισσότερο από το 65% των δεκτών να είναι υποστηρίζουν το Galileo. «Το Galileo παίζει βασικό ρόλο στη γεωργία ακριβείας όχι μόνο στην τοποθέτηση αλλά και όταν συνδυάζεται με άλλες τεχνολογίες όπως το Copernicus. Ο επερχόμενος έλεγχος ταυτότητας μηνυμάτων υψηλής ακρίβειας και πλοήγησης θα αποτελέσει σημείο καμπής στις έξυπνες γεωργικές εφαρμογές», δήλωσε η María-Eva Ramírez από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Υπηρεσιών GNSS (GSC).

Στη γεωργία, οι βασισμένες στο EGNOS λύσεις χρησιμοποιούνται για καλλιέργειες χαμηλής αξίας και εργασίες χαμηλής ακρίβειας όπως όργωμα, λίπανση και συγκομιδή, ενώ οι δέκτες Galileo χρησιμοποιούνται σε περιβάλλον πολλαπλών συστοιχιών δορυφόρων για καλλιέργειες υψηλής αξίας και εργασίες ακριβείας όπως η σπορά και η μεταφύτευση. «Η χρήση του EGNOS στην ευρωπαϊκή γεωργία είναι πραγματικότητα. Εκατοντάδες χιλιάδες καλλιεργητές δημητριακών επωφελούνται από δωρεάν βελτιωμένη ακρίβεια GPS. Χάρη στο EGNOS, η παραγωγικότητα των καλλιεργειών αυξάνεται και είναι δυνατή η πιο βιώσιμη γεωργία », δήλωσε η Sofía Cilla από τον Ευρωπαϊκό Πάροχο Δορυφορικών Υπηρεσιών (ESSP).

 

Τα EGNSS και το Copernicus επιτρέπουν επίσης την παρακολούθηση της υγρασίας του εδάφους, παρέχοντας έγκαιρες πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα του νερού και μειώνοντας την ποσότητα νερού που χρησιμοποιείται, συσχετίζοντάς το με το επίπεδο εδαφικής υγρασίας που απαιτεί μια συγκεκριμένη καλλιέργεια. Οι συνέργειες μεταξύ των δύο προγραμμάτων υποστηρίζουν επίσης την εφαρμογή της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, απλοποιώντας και ψηφιοποιώντας τις διαδικασίες που σχετίζονται με τον έλεγχο των επιδοτήσεων και επιτρέποντας αποτελεσματικότερους ελέγχους. «Το EGNSS και το Copernicus αποτελούν βασικά συστατικά της ψηφιακής γεωργίας», δήλωσε ο Reyes González.Μπορείτε να διαβάσετε το πλήρες άρθρο στην ιστοσελίδα του GSA.